Pravidla

§1 Abys mohl hrát Secret Relict, tak musíš souhlasit s našimi podmínky

§2 Secret Relict poskytuje příležitosti k dispozici, se kterými mohou uživatelé navzájem komunikovat. Za textový a obrazový obsah jsou odpovědní uživatelé. Pornografický, rasistický, urážlivý obsah nebo obsah v rozporu se zákonem může vést k okamžitému zrušení účtu. To se obecně vztahuje na zneužívání těchto možností.

§3 Žádný uživatel nemá nárok podílet se na hře Secret Relict. Provozovatel si vyhrazuje právo odstranit hráče, kteří porušují tyto podmínky, platné zákony nebo dobré mravy.

§4 Cheating (podvod) ve hře:

(1) Každý hráč se zavazuje mít jen jeden účet na serveru. Takzvané Multi-Accounts nejsou dovolené.

(2) Dary, kredity nebo extrémní zvýhodnění obchodování všeho druhu v rámci hry nejsou dovolené. Každé z těchto porušení pravidel vede ke smazání účtu.

(3) Zvláště příznivé výhody mezi účty, a to především v jednom směru jsou přísně kontrolované.

(4) Chyby, takzvané bugs, musí být ihned ohlášené na podpoře.

(5) Uživatel se zavazuje nezískávat při využívání služby úmyslně díky programátorským chybám nebo programátorským mezerám ve službách (tzv. Bugs) žádné výhody.

§5 Bots/automaty a jiné extrémně ovlivňující programy jsou zakázané.

§6 Secret Relict neodpovídá za škody vyplývající z použití. Odškodnění je v každém případě vyloučeno.

§7 Smazáním účtu můžeš členství kdykoliv vypovědět.

§8 Pokyny administrátorů a moderátorů musí být dodržovány.

§9 Měl by být jeden z těchto paragrafů neplatný, tak je platnost ostatních ustanovení nedotčena (Salvátorská klauzule).