Prohlášení o ochraně osobních údajů

My, upjers GmbH se sídlem na Hafenstraße 13, 96052 Bamberg, Německo, provozujeme webové stránky www.upjers.com a evidujeme určitá data našich návštěvníků, dokud je to nezbytné. V následujícím prohlášení o ochraně osobních údajů se dozvíte, co děláme s Vašimi osobními údaji a proč to děláme. Také Vám sdělujeme, jak Vaše data chráníme, kdy budou Vaše data vymazána a jaká práva díky ochraně osobních údajů máte.

Předně: Dodržujeme zákony na ochranu osobních údajů a chráníme Vaše soukromí tak dobře, jak je to možné. Chceme být ale zcela otevření: Internet žije na výměně dat a stále obsahuje mnoho bezpečnostních rizik. I když jsou Vaše data při návštěvě našich webových stránek šifrovaná, při výměně dat s cizími webovými stránky vždycky existuje nějaké zbývající riziko. Pokud navštěvujete nějaké další webové stránky – na příklad přes odkaz na naší webové stránce – mějte, prosím, na paměti, že toto prohlášení o ochraně osobních údajů se na tuto cizí stránku nevztahuje.

Přehled obsahu:

1. Odpovědná osoba – Na koho se mohu obrátit?

Za tyto webové stránky zodpovídá:

upjers GmbH
Hafenstraße 13

96052 Bamberg

Telefon: +49 (0)951/5109080
Fax: +49 (0)951/510908102

E-Mail: mail@upjers.com

Zákaznická podpora:

Formulář pro podporu: https://support.upjers.com/cz/start

E-mail: support@upjers.com

2. Zplnomocněnec ochrany osobních údajů

Přes kontaktní údaje také můžete kontaktovat našeho zplnomocněnce pro ochranu osobních údajů. Pokud máte nějaké konkrétní otázky ohledně Vašich dat, jejich vymazání nebo Vašich práv, můžete využít možnosti kontaktu pomocí e-mailové adresy datenschutzbeauftragter@upjers.com. Pokud si budete přát podat písemnou žádost, postačuje zadat předmět „Ochrana osobních údajů“.

3. Jaká jsou má práva?

Můžete se na nás kdykoliv obrátit, budete-li mít otázky na Vaše práva v ochraně osobních údajů, nebo budete-li chtít uplatnit některé s následujících práv:

 • Právo na odstoupení od smlouvy podle zákona č. čl. 7 odst. 3 (např. můžete se na nás obrátit, pokud budete chtít zrušit svůj předchozí souhlas se zasíláním newsletteru)
 • Právo na informace podle čl. 15 GDPR (např. můžete se na nás obrátit, pokud budete chtít vědět, která data jsme o Vás uložili)
 • Oprava podle čl. 16 GDPR (např. můžete se na nás obrátit, pokud si změníte svou e-mailovou adresu a my budete chtít, abychom starou e-mailovou adresu nahradili novou)
 • Vymazání podle čl. 17 GDPR (např. můžete se na nás obrátit, pokud máme smazat udrčitá data, která jsme o Vás uložili)
 • Omezení zpracování podle čl. 18 GDPR (např. můžete se na nás obrátit, pokud byste si přáli, abychom Vaši e-mailovou adresu nevymazali, ale zasílali Vám na ni jen nezbytně potřebné e-maily)
 • Přenositelnost údajů podle čl. 20 GDPR (např. můžete se na nás obrátit, pokud budete chtít získat data, která jsou o Vás u nás uloženy, v komprimovaném formátu, např. proto, abyste je mohli poskytnout jiné webové stránce)
 • Námitka podle čl. 21 GDPR (např. můžete se na nás obrátit, pokud nesouhlasíte s nějakou ze zde uvedených reklamních nebo analytických metod)
 • Právo podat stížnost u dozorového úřadu podle čl. 77 odst. 1 GDPR (např. Se můžete obrátit na dozorový orgán pro ochranu osobních údajů, pokud budete mít nějaké stížnosti)

4. Mazání dat a doba ukládání

Není-li uvedeno jinak, vymažeme Vaše data, jakmile nebudou více potřebná. Blokování nebo mazání Vašich dat probíhá v případě, že uplyne předepsaná lhůta pro ukládání dat, pokud není další uchování údajů potřebné pro ukončení smlouvy, nebo pro plnění smlouvy. Určitá data mohou být z právních důvodů potřebná déle. Můžete pochopitelně kdykoliv požadovat informace o uložených datech.

5. Jak budou Vaše osobní data chráněna?

Přijmeme všechna přiměřená a vhodná opatření, abychom osobní informace, které se u nás ukládají, ochránili před zneužitím, ztrátou nebo neoprávněným přístupem. Za tímto účelem jsme podnikli řadu technických a organizačních opatření. To zahrnuje opatření pro řešení případných porušení údajů

Pokud budete mít podezření, že vaše osobní informace byly zneužity, nebo ztraceny, nebo u nich došlo k neoprávněnému přístupu, dejte nám, prosím, co nejrychleji vědět a obraťte se na nás prostřednictvím výše uvedených kontaktních údajů!

6. Návštěva webových stránek

V případě, že se rozhodnete navštívit naše webové stránky, nebudeme shromažďovat žádné osobní údaje, s výjimkou dat, která sdílí Váš prohlížeč, aby byla návštěva webových stránek umožněna, zejména:

 • Přibližné určení polohy podle rozsahu IP (jen země připojení)
 • Poskytovatel internetového připojení (např. Kabel Deutschland nebo Deutsche Telekom)
 • Datum a čas (např. 11:45 25. 05. 2018)
 • Prohlížeč (např. Chrome nebo Safari)

Výše uvedené technické údaje Vám není možné poskytnout a slouží anonymním, statistickým účelům pro optimalizaci našich webových stránek.

Účelem dočasného ukládání dat na začátku je zajištění připojení, stejně jako dostupnosti a správného zobrazení našich webových stránek.

Právním základem je takzvaný oprávněný zájem, který byl přezkoumán podle výše uvedených ochranných opatření a v souladu s požadavky evropské ochrany údajů čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Z tohoto důvodu náš zájem na bezpečném a bezproblémovém poskytování našich služeb umožňuje použití výše uvedených technických údajů, které vzhledem ke své povaze představují extrémně malý zásah do informačního sebeurčení návštěvníků.

7. Dotazy na zákaznickou podporu

Máte možnost spojit se s naším týmem zákaznické podpory. Kliknete-li na našich webových stránkách na „Podpora“, budete přesměrováni na https://support.upjers.com/cz/start. Dotazy je možné odeslat i e-mailem na support@upjers.com.

Mohou od nás být požadována následující data:

 • Uživatelské jméno příp. přihlašovací jméno
 • Uživatelské ID
 • upjers ID
 • E-mailová adresa
 • Případně poskytovatel platebních služeb
 • Sdělení příp. Dotaz na podporu
 • Plugins (např. Adobe Flash)
 • Operační systém (např. Mac OS)
 • Hardware (např. Intel procesor)
 • Prohlížeč

Jako bezpečnostní opatření je hlášení na naši zákaznickou podporu zasíláno prostřednictvím zašifrovaného připojení. Navíc používáme princip minimalizace dat a zaznamenáváme pouze ty údaje, které jsou požadovány ve formuláři pro zákaznickou podporu. Po úspěšném navázání kontaktu a dokončení podpory budou Vaše data bezodkladně smazána.

Účelem požadování těchto dat je pouze navázání kontaktu s Vámi a možnost poskytnout Vám tak zákaznickou podporu, proto se data používají jen k tomuto účelu.

Právním základem je Váš souhlas (čl. 6 odst. 1 a GDPR), který prohlašujete kontaktováním naší podpory.

8. Stahování aplikací

Prostřednictvím našich webových stránek můžete také přes odkaz získat přístup k naší nabídce her pro mobilní koncová zařízení (dále jen „aplikace“) v App Stores.

Při stahování aplikace se shromažďují požadované informace z příslušného úložiště aplikací, zejména doba stahování, název, jazyková verze a ID inzerenta / individuální kód zařízení. Na toto shromažďování údajů nemáme vliv a nejsme za něj zodpovědní. Úložiště aplikací poskytují informace o zacházení s osobními údaji ve svých vlastních zásadách ochrany osobních údajů. Zpracováváme data v rozsahu použití aplikace, pokud je to nutné pro stažení mobilní aplikace na Vašem mobilním koncovém zařízení, poskytování příslušné hry a manipulace s nákupy v hrách.

Další informace o zpracování dat v souvislosti s používáním aplikace naleznete v našich zásadách ochrany soukromí pro mobilní aplikace (https://cz.upjers.com/mprivacy).

9. Registrace

Máte také možnost se na naší webové stránce zaregistrovat a pak se kdykoliv přihlásit ke svému uživatelskému účtu. Abyste se u nás zaregistrovali, jsou nezbytné následující údaje:

 • E-mailová adresa
 • Uživatelské jméno příp. přihlašovací jméno
 • Heslo

Jako ochranná opatření jsou zadaná data přenášena prostřednictvím šifrovaného připojení. Kromě toho používáme princip minimalizace dat a zachycujeme pouze skutečně požadovaná data. Nepoužívejte, prosím, jako uživatelské jméno své skutečné jméno nebo jméno jiné osoby. Dále Vám přidělíme zemi založenou na adrese IP vašeho zařízení. Tato data jsou uložena, aby Vám mohla být zobrazena správná nabídka platebních metod. Tento výběr můžete kdykoliv změnit. Po vytvoření uživatelského účtu budou Vaše data uložena, dokud se nerozhodnete smazat nebo změnit jednotlivé údaje nebo celý uživatelský účet.

Účelem požadovaných údajů je vytvoření uživatelského účtu pro užívání našich prohlížečových her a rozšířených funkcí webové stránky (např. herní novinky, příspěvky na herním fóru). Registrace je dobrovolná a může být kdykoliv zrušena, případně uživatelské údaje mohou být kdykoliv smazány.

Právním základem je souhlas uživatele v souladu s evropskými požadavky na ochranu údajů podle čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR, který udělujete odesláním registračního formuláře.

10. Použití integrovaných her / dodatečných funkcí

Některé hry upjers jsou integrovány do sociálních sítí (např. Facebook). Tam jsou hry označovány například jako tzv. "Apps" nebo "aplikace". Jednotlivé hry mohou navíc nabízet další funkce, které ve spojení se specifickou sítí umožňují interakci s ostatními hráči (např. Twitch Extensions). Příslušná síť je sama zodpovědná za zpracování dat a jakýkoli přenos údajů, který je v souladu s předpisy, a informuje uživatele o samostatných zásadách ochrany osobních údajů ((vgl. Facebook: https://www.facebook.com/policy.php; Twitch: https://www.twitch.tv/p/cs-cz/legal/privacy-notice/).

Rádi bychom však upozornili na to, že Vás může síť požádat, abyste souhlasili s přenosem osobních údajů, pokud chcete použít integrovanou hru upjers nebo dodatečné funkce v rámci sítě. V případě Facebooku může jít o následující údaje:

 • Křestní jméno, příjmení, pohlaví, datum narození
 • Profilový obrázek nebo odpovídající adresa URL
 • Přihlašovací e-mailová adresa, která byla zadána při registraci na Facebook
 • Umístění a přístupová zařízení
 • Uživatelské číslo, které je propojeno s veřejně dostupnými informacemi (na Facebooku)
 • Uživatelská čísla Vašich přátel, kteří jsou také připojení ke hře.

Pokud souhlasíte s datovým přenosem, může síť odesílat data do upjers. upjers zpracovává tato data pouze tehdy, když je to naprosto nezbytné pro poskytování hry nebo určitých dodatečných funkcí. upjers poukazuje na to, že můžete pomocí nastavení ochrany osobních údajů sami ovlivnit rozsah informací, které síť sdílí. Zejména je tak možné ovlivnit to, že

 • Kontrolujete, které Vaše informace s Vámi sdílí Vaši kamarádi na Facebooku,
 • Zablokujete konkrétní aplikace, příp. jim zabráníte, aby o Vás shromažďovaly určité informace,
 • Ignorujete určité pozvánky do her,
 • Kontrolujete, kdo může vidět Vaše aktivity.

11. Social Sign-In & Social Login

Při manuální registraci vám nabízíme možnost přihlásit se k nám přímo pomocí svého stávajícího uživatelského účtu na jiné platformě (např. Facebook, Amazon). Pokud chcete použít tento typ registrace, po výběru platformy budete přesměrováni na stránku příslušného poskytovatele a navigováni přes přihlášení.

Jako ochranná opatření jsou zadaná data přenášena prostřednictvím šifrovaného připojení příslušné platformy. Nepoužíváme přihlašovací údaje k přístupu nebo ukládání osobních údajů, jako jsou seznamy přátel nebo kontakty. Trvalé propojení mezi uživatelským účtem a uživatelským účtem ve Facebooku a Amazonu se neuskuteční.

Obě sítě se podrobily standardním smluvním doložkám EU, a tím legitimovaly možný přenos údajů do USA (další informace naleznete v příslušných prohlášeních o ochraně údajů). Nevíme, jaké údaje sítě shromažďují během registrace ani jak jsou údaje propojeny. Další podrobnosti naleznete v prohlášeních o ochraně osobních údajů na Facebooku (https://cs-cz.facebook.com/policy.php) a Amazonu (https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=468496).

Účelem požadovaných údajů je přihlášení prostřednictvím stávajícího uživatelského účtu pro použití rozšířených funkcí na webových stránkách. Přihlášení prostřednictvím sociálních sítí je dobrovolné a může být kdykoli zrušeno nebo uživatelský účet může být odhlášen.

Právním základem je Váš souhlas v souladu s evropskými požadavky na ochranu údajů stanovenými v čl. 6 odst. 1 písm. GDPR, který můžete uložit v rámci našeho banneru se soubory cookies.

12. Komunikace ve hrách

Námi provozované hry Vám nabízejí různé způsoby komunikace s námi nebo jinými hráči. Používáme automatické systémy filtrování, které brání hromadnému odesílání nebo urážlivým, násilným, obscénním, rasistickým nebo jinak nevhodným nebo propagačním zprávám. Sledujeme také použití krátkodobě poskytovaných komunikačních kanálů pro analýzu a opravu technických chyb, zajištění bezpečnosti a integrity systému, boj proti zneužívání a / nebo neoprávněnému použití a pro vytváření statistických údajů o použití na neosobní bázi využívání poskytovaných komunikačních kanálů na krátkou dobu. Vytvořené protokoly zahrnují datum a čas zprávy, její odesílatele a příjemce, text zprávy a množství přenesených dat.

Zprávy nebude bez vašeho souhlasu číst žádný z našich zaměstnanců. V případě podezření na nesprávné a / nebo neoprávněné použití poskytnutých komunikačních kanálů (např. v případě nahlášení zprávy příjemcem) si vyhrazujeme právo příslušný herní účet, stejně jako herní účet odesílatele zprávy zablokovat, prošetřit a případně podniknout další opatření.

Jako ochranné opatření jsou zadaná data přenášena prostřednictvím šifrovaného připojení příslušné platformy.

Účelem zpracování je poskytnutí řešení komunikace ve hře k výměně zpráv mezi hráči.

Právním základem pro dočasné uchovávání údajů je čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR stejně jako čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Zadávání údajů pro účely komunikace je založeno na vašem souhlasu v souladu s čl. 6 čl. 1 písm. GDPR, který udělíte zasláním zprávy. Používání filtračních systémů slouží ke kontrole dodržování pravidel správné komunikace a ochraně práv třetích stran. V tomto účelu také spočívá náš oprávněný zájem na zpracování údajů podle čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Zájem chránit naše zákazníky před možnými trestnými činy, jako je např. urážky, nakonec převáží zájem o neomezenou anonymní komunikaci.

13. Zpracování plateb

Pokud provádíte platební proces, abyste si pořídili prémiovou měnu, musíte zadat další údaje. O jaká další data se jedná, závisí na tom, jakou platební metodu si vyberete. upjers Vám k tomu umožňuje využít anonymní platební metody.

K dispozici máte různé druhy platebních metod, ze kterých si můžete vybrat. Spolupráce se třetími stranami se nadále týká zpracování plateb prostřednictvím externích poskytovatelů služeb (Paypal, společnosti vydávající kreditní karty, provozovatelé mobilních sítí, Paysafecard, Amazon, bankovní převod atd.). Tito externí poskytovatelé služeb jsou povinni zacházet se svými údaji zákonným, důvěrným a bezpečným způsobem a mohou používat Vaše údaje pouze v rozsahu nezbytném pro plnění svých úkolů.

Můžete se libovolně rozhodnout, kterou platební variantu použijete, a v tomto ohledu odkazujeme na zásady ochrany osobních údajů a pokyny příslušného poskytovatele.

Poskytovatel plateb je zodpovědný za shromažďování osobních údajů zákazníka za účelem provedení platby. Následuje odpověď poskytovatele platebních služeb upjers, který úspěšnou transakci potvrdí. Zpravidla od poskytovatelů plateb nedostáváme žádné osobní údaje o transakcích.

Upozorňujeme ale, že kvůli potvrzení platebního procesu ukládáme zákazníkovu IP adresu. Účelem je pouze splnění našich daňových povinností. Pomocí adresy IP můžeme určit místo plnění DPH. Tato data jsou uchovávána uchovávána podle období uchovávání daní.

Výjimkou je, že při použití následujících platebních metod jsou na našem webu již shromažďovány další osobní údaje:

"Nákup na měsíční fakturu"

V rámci zpracování plateb shromažďuje upjers osobní údaje pomocí formuláře a předává je poskytovateli plateb Payolution GmbH a pověřené bance za účelem kontroly kreditu. Další informace o zpracování údajů vám budou poskytnuty v rámci platebního procesu ve zvláštním prohlášení o ochraně údajů. Vaše osobní údaje budou zpracovány pouze s vaším souhlasem, který udělujete v procesu platby.

14. E-maily / Newsletter

E-maily, které přímo ovlivňují smluvní vztah, např. potvrzení smlouvy, zasíláme na e-mailovou adresu uvedenou při registraci.
Bez vašeho souhlasu vám nebudeme zasílat žádné e-maily, které nemají přímý vliv na smluvní vztah, např. newsletter. K získání vašeho souhlasu používáme takzvaný postup dvojitého přihlášení.

E-mail vám zašleme pouze v případě, že kliknete na odkaz v našem e-mailu s oznámením a potvrdíte tak, že si přejete naše newslettery dostávat.

Samozřejmě se můžete z odběru našich newsletterů kdykoliv odhlásit, příslušný odkaz k odhlášení najdete v každém bulletinu. Rovněž se můžete přes formulář podpory nebo přes e-mailovou adresu support@upjers obrátit na náš tým zákaznické podpory.

Na odesílání našeho bulletinu spolupracujeme s poskytovatelem služeb Emarsys eMarketing Systems AG, Hans-Fischer-Straße 10, 80339 München, Německo. S tímto poskytovatelem služeb jsme uzvařeli odpovídající smlouvu o zpracování zakázek požadovanou čl. 28 GDPR.

Právním základem pro zasílání e-mailů, které přímo ovlivňují smluvní vztah, je provádění smlouvy. Právním základem pro zasílání e-mailů, které nemají přímý vliv na smluvní vztah, je váš souhlas v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. GDPR.

15. Cookies

Naše webové stránky částečně využívají tzv. Cookies. Cookies jsou malé textové soubory, které jsou obvykle uloženy ve složce vašeho prohlížeče. Soubory Cookies obsahují informace o aktuální nebo poslední návštěvě webové stránky:

 • Název webové stránky
 • Datum ukončení souboru Cookies
 • Libovolná hodnota

Jakmile soubory Cookies neobsahují přesné datum ukončení platnosti, jsou ukládány pouze do mezipaměti a automaticky odstraněny, jakmile zavřete prohlížeč příp. restartujete zařízení. Cookies s datem ukončení zůstávají uložena, i když zavřete prohlížeč příp. restartujete zařízení. Tyto soubory Cookies nejsou odstraněny až do určeného data, nebo pokud je neodstraníte ručně.

Na naší webové stránce používáme následující tři typy souborů Cookies:

 • Požadované soubory Cookies (ty potřebujeme, aby např. bylo možné správně zobrazit webovou stránku a uložit některá nastavení)
 • Soubory Cookies týkající se funkcí a výkonu (ty nám například pomáhají vyhodnotit technické údaje vaší návštěvy a vyhnout se chybovým hlášením). Takové soubory cookies slouží k poskytování naší nabídky dalších funkcí, které jdou nad rámec toho, co je technicky nutné, a které významně zlepšují uživatelský komfort. To zahrnuje také jednoduché sledovací pixely, které statisticky zaznamenávají určité akce na stránkách v anonymní podobě a slouží zejména k měření a fakturaci reklamních kampaní. Ke shromažďování osobních údajů nebo k reklamním účelům nepoužíváme soubory cookies týkající se funkcí a výkonu.
 • Soubory Cookies související s reklamou a analýzou (ta zajišťují, že např. reklamy na obuv se Vám zobrazí, pokud jste dříve obuv vyhledávali)

V nastavení prohlížeče můžete nakonfigurovat, blokovat a odstraňovat soubory Cookies. Pokud odstraníte všechny soubory Cookies na našich webových stránkách, může se stát, že některé funkce webu nebudou zobrazeny správně. Federální úřad pro bezpečnost informací poskytuje užitečné informace a pokyny pro běžné prohlížeče: https://www.bsi-fuer-buerger.de/BSIFB/DE/Empfehlungen/EinrichtungSoftware/EinrichtungBrowser/Sicherheitsmassnahmen/Cookies/cookies_node.html

Právním základem pro nastavení technicky požadovaných cookies je implementace smluvního vztahu. Právním základem pro nastavení funkčních a výkonnostních cookies je náš oprávněný zájem. S přihlédnutím k nízké úrovni zásahu převládá zájem o poskytování služeb vstřícných k zákazníkům a získávání nových zákazníků, který umožňuje používání souborů cookies souvisejících s funkcí a výkonem. Právním základem pro nastavení souborů cookies, které se používají k analýze chování uživatelů nebo zobrazování reklamy, je váš souhlas, který se uděluje, když navštívíte náš web jako součást našeho banneru souborů cookies nebo v jiné formě (např. Řešení se dvěma kliknutími).

16. Youtube

Pro přímý přístup k videím používáme služby provozovatele YouTube. YouTube provozuje Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko. Při přehrávání vložených videí se vytvoří spojení se servery Google a z technických důvodů je sdílena minimálně Vaše IP adresa. V případě, že jste také přihlášeni ke svému uživatelskému účtu Google, přiřadí Google např. informace o sledovaných videích k Vašemu soukromému uživatelskému účtu. Tomuto přiřazení můžete zabránit tak, že se před použitím naší webové stránky odhlásíte ze svého uživatelského účtu Google.

Jako ochranná opatření platí vysoké bezpečnostní standardy společnosti Google a s nimi spojené prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Google (http://www.google.com/intl/cz/privacy). Vzhledem k tomu, že společnost Google sídlí v USA, a tudíž v tzv. třetí zemi, jsou potřebné další záruky, aby byla zajištěna přiměřená úroveň evropské ochrany údajů. Google se zavázal ke standardním smluvním doložkám EU a tím legitimoval možný přenos dat do USA.

Zahrnujeme také videa YouTube s pokročilými nastaveními ochrany osobních údajů a řešením serverů. Nejprve uživatel vidí pouze náhledový obrázek, který je načten serverem upjers. Pouze po stisknutí tlačítka přehrávání se aktivuje iframe služby YouTube a koná se omezená výměna dat s YouTube.

Účelem přenosu dat je integrovat službu YouTube, která je mezi našimi uživateli oblíbenou video službou, aby mohli pohodlně přistupovat k prezentovaným videím bez opuštění naší webové stránky.

Právním základem je váš souhlas v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. GDPR, který můžete udělit aktivací přehrávače YouTube.

17. Google Tag Manager

Používáme Google Tag Manager, službu poskytovanou společností Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, Barrow St, Dublin 4, Irsko („Google“). Pomocí Správce značek Google lze značky webových stránek spravovat prostřednictvím rozhraní.

Podle Google je Google Tag Manager doménou bez souborů cookies, která neshromažďuje žádné osobní údaje. Google Tag Manager spouští další značky, které zase mohou shromažďovat data.Google Tag Manager k těmto údajům nepřistupuje. Pokud byla deaktivace provedena na úrovni domény nebo souboru cookies, zůstane v platnosti pro všechny sledovací značky implementované pomocí Google Tag Manager.

Další informace o ochraně údajů naleznete v prohlášení společnosti Google o ochraně údajů: https://policies.google.com/privacy

Právním základem pro použití je váš souhlas podle čl. 6 odst. 1 písm. GDPR, který můžete udělit v rámci našeho banneru se soubory cookies.

18. Goolge Analytics

Používáme službu Google Analytics, webovou analytickou službu poskytovanou společností Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). Google Analytics používá výše popsané soubory Cookies související s reklamou a analýzou a týkající se funkcí výkonu, aby analyzovala naše webové stránky s ohledem na Vaše jednání při využívání. Informace o používání webových stránek vytvořené soubory Cookies jsou přenášeny na server Google v USA a tam jsou uloženy. Vaše IP adresa bude však před vyhodnocením statistik využití zkrácena, takže o Vás není možné vyvodit žádné závěry. Za tímto účelem byl na naší webové stránce rozšířen program Google Analytics o kód "anonymizeIp", který zajišťuje anonymní shromažďování adres IP. Společnost Google použije anonymizované informace získané prostřednictvím souborů Cookies, aby vyhodnotila Vaše používání webových stránek, sestavila přehledy o činnosti webových stránek pro provozovatele webových stránek a poskytovala další služby související s aktivitou na internetu a používáním internetu. Společnost Google tyto informace přenese i třetím stranám, pokud to vyžaduje zákon, nebo jestliže třetí strany zpracovávají tato data jménem společnosti Google.

Můžete také ve svém prohlížeči nastavit, aby odmítl soubory Cookies, nebo můžete zabránit tomu, aby společnost Google shromažďovala a analyzovala data pomocí zásuvného modulu prohlížeče (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en) od společnosti Google, který si mžete stáhnout a nainstalovat. Jako alternativu k doplňku prohlížeče nebo v prohlížečích v mobilních zařízeních můžete nastavit Opt-Out-Cookie, soubory Cookies pro odhlášení, aby nedošlo k budoucímu zjišťování pomocí služby Google Analytics v rámci tohoto webu (Opt-Out funguje pouze v prohlížeči a pouze pro v této doméně). Pokud vymažete soubory Cookies v tomto prohlížeči, musíte znovu kliknout na tento odkaz.

Jako ochranná opatření používáme anonymní proceduru nabízenou společností Google, při níž se následné vyhodnocení údajů neuskuteční na základě Vaší osoby, ale pouze na základě statistických údajů. Kromě toho platí vysoké standardy zabezpečení společnosti Google a související zásady ochrany osobních údajů společnosti Google (http://www.google.com/intl/cs-cz/privacy). Se společností Google jsme také uzavřeli zvláštní smlouvu o ochraně soukromí, která vyžaduje ochranu Vašich dat pomocí technických a organizačních ochranných opatření. Vzhledem k tomu, že společnost Google sídlí v USA, a tudíž v tzv. třetí zemi, jsou potřebné další záruky, aby byla zajištěna přiměřená úroveň evropské ochrany údajů. Společnost Google byla certifikována v rámci takzvaného EU-US Privacy Shield, a tak byla prokázána odpovídající úroveň ochrany údajů (https://www.google.cz/policies/privacy/frameworks/).

Účelem použití služby Google Analytics je anonymní analýza chování uživatelů na našich webových stránkách. Získané poznatky nám pomáhají zlepšit naši nabídku.

Právním základem je takzvaný oprávněný zájem, který byl prověřen pro plnění účelu a v souvislosti s výše uvedenými ochrannými opatřeními, jakož i v souladu s požadavky evropské ochrany údajů ze čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Kromě toho byla uzavřena smlouva o zpracování zakázky, která odpovídá požadavkům čl. 28 GDPR.

19. Google Ads

Na našich webových stránkách používáme „Google Ads“, službu poskytovanou společností Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, Barrow St, Dublin 4, Irsko („Google“).

Pokud se na naše webové stránky dostanete pomocí reklamy Google, uloží Google Ads do vašeho počítače cookies. Tyto soubory cookies obvykle ztrácejí platnost po 30 dnech. Následující hodnoty se obvykle ukládají jako analytické hodnoty pro tento soubor cookies: jedinečné ID souboru cookies, počet zobrazení reklamy na umístění, poslední zobrazení, informace o odhlášení.
Tyto soubory cookies umožňují společnosti Google rozpoznat váš webový prohlížeč. Pokud uživatel navštíví určité stránky webu zákaznické Ads a soubor cookie uložený v jeho počítači ještě nevypršel, Google a zákazník uvidí, že uživatel klikl na reklamu a byl přesměrován na tuto stránku.

My sami neshromažďujeme ani nezpracováváme žádné osobní údaje jako součást Google Ads. Od Googlu dostáváme pouze anonymní statistická hodnocení. Na základě těchto hodnocení vidíme, která z použitých reklamních opatření jsou zvláště účinná. Nemáme žádný vliv na rozsah a další použití údajů, které Google shromažďuje pomocí Google Ads. Pokud víme, Google obdrží informace, že jste navštívili příslušnou část našich webových stránek nebo klikli na reklamu od nás. Pokud máte uživatelský účet u Google a jste registrovaní, může Google přiřadit návštěvu vašemu uživatelskému účtu. Ale i když nejste přihlášeni k Google, existuje možnost, že Google vaši IP adresu zpracuje.

Jako ochranné opatření je služba na našich webových stránkách ve výchozím nastavení deaktivována a lze ji aktivovat pomocí banneru cookies. Kromě toho platí vysoké bezpečnostní standardy platformy Google a související prohlášení o ochraně údajů od společnosti Google (http://www.google.com/intl/de-DE/privacy). Uzavřeli jsme také zvláštní smlouvu o ochraně údajů se společností Google, která stanoví ochranu vašich údajů prostřednictvím technických a organizačních ochranných opatření. Nakonec společnost Google podřídila standardní smluvní doložky EU a legitimovala tak možný přenos dat do USA.

Účelem používání Google Ads je použití reklamních materiálů na externích webech k upoutání pozornosti na naši nabídku a získání nových zákazníků. Pomocí Google Ads můžeme pochopit, jak úspěšná jsou jednotlivá reklamní opatření, a v případě potřeby optimalizovat reklamní kampaně.

Právním základem pro používání Google Ads je váš souhlas podle čl. 6 odst. 1 S. 1 písm. GDPR, který můžete udělit v rámci našeho banneru se soubory cookies.

20. Facebook Pixel

Na našich webových stránkách používáme službu „Facebook-Pixel“, službu společnosti Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irsko („Facebook“).

Facebook pixel umožňuje zkontrolovat, zda byl uživatel po kliknutí na naše reklamy na Facebooku přesměrován na náš web. Facebook-Pixel mimo jiné používá soubory cookies, tj. malé textové soubory, které jsou uloženy lokálně v mezipaměti vašeho webového prohlížeče na vašem zařízení.

Pokud jste přihlášeni na Facebook pomocí svého uživatelského účtu, bude vaše návštěva naší online nabídky zaznamenána ve vašem uživatelském účtu. Shromážděné údaje o vás jsou pro nás anonymní, takže nám neumožňují vyvodit žádné závěry o totožnosti uživatele. Tyto údaje však může Facebook propojit s vaším uživatelským účtem tam. Nemáme žádný vliv na rozsah a další použití údajů, které Facebook shromažďuje pomocí facebookových pixelů. Pokud víme, Facebook přijímá informace, že jste navštívili příslušnou část našich webových stránek nebo klikli na reklamu od nás. Pokud máte uživatelský účet na Facebooku a jste zaregistrováni, může Facebook přiřadit návštěvu vašemu uživatelskému účtu. I když nejste zaregistrováni na Facebooku nebo jste se nepřihlásili, je možné, že Facebook zpracuje vaši IP adresu a případně další identifikační funkce.

Jako ochranné opatření je služba na našich webových stránkách ve výchozím nastavení deaktivována a lze ji aktivovat pomocí banneru cookies. Kromě toho platí vysoké bezpečnostní standardy Facebooku a související prohlášení o ochraně údajů na https://www.facebook.com/about/privacy. S Facebookem jsme také uzavřeli zvláštní dohodu o ochraně údajů, která stanoví ochranu vašich údajů prostřednictvím technických a organizačních ochranných opatření. Nakonec se Facebook podrobil standardním smluvním doložkám EU a legitimoval tak možný přenos dat do USA.

Účelem použití pixelů na Facebooku je uvádět na trh naše nabídky. Používá se zejména pro hodnocení, fakturaci a optimalizaci reklamních kampaní na Facebooku.

Právním základem je váš souhlas v souladu s. Čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. a) GDPR, které můžete vysvětlit v kontextu našeho banneru se soubory cookie.

21. Reklamní videa

V našich nabídkách a hrách jsme na různých místech zahrnuli reklamní videa. Zde naši reklamní partneři poskytují vybraný obsah, který pro ně přehráváme. Rádi bychom poukázali na to, že náš systém free2play také žije díky našim reklamním partnerům a snažíme se to realizovat v zájmu našich uživatelů. Když jako uživatel sledujete poskytované webové videozáznamy, můžete získat prémiovou měnu nebo herní funkce. V případě dalších dotazů kontaktujte, prosím, naši zákaznickou podporu.

Spolupracujeme s následující poskytovateli:

a) Smartstream

Smartstream (www.smartstream.tv) využívá technologie pro řízení a optimalizaci zobrazení reklamního materiálu pro uživatele. Poskytovatelem služby Smartstream je SMARTSTREAM.TV GmbH, Dachauer Straße 15A, 80335 München, Německo. Další informace o zpracování údajů najdete na: https://www.smartstream.tv/de/datenschutz.

Jako ochranná opatření jsou prvky iframe videa jasně označeny jako inzerce nebo reklama a je zdůrazněno, že nabídku poskytují třetí strany. Uživatel je předem informován na stránce náhledu, která je načtena ze serveru upjers, že po aktivaci přehrávače videa mohou být data o zobrazení reklamních videí přenesena k příslušnému poskytovateli. K takovému přenosu dat dochází až po aktivaci přehrávače videa. Podle Smartstream se zpracovávají pouze pseudonymní údaje o využití. Uzavřeli jsme také smlouvu o zpracování objednávek se společností Smartstream, která splňuje požadavky článku 28 GDPR.

Účelem zpracování je použití reklamních materiálů, které nám umožňují poskytovat naše free2play nabídky.

Právním základem je souhlas uživatele v souladu s evropskými požadavky na ochranu údajů podle čl. 6 odst. 1 písm. GDPR, který můžete udělit aktivací přehrávače videa.

b) adbility

Dále spolupracujeme s partnerem adbility media GmbH, Große Elbstraße 38, 22767 Hamburg, Německo. adbility využívá technologie pro řízení a optimalizaci zobrazení reklamního materiálu pro uživatele. Další informace o zpracování údajů najdete na: https://www.adbility-media.com/datenschutz/.

Jako ochranné opatření jsou prvky iframe videa jasně označeny jako inzerce nebo reklama a je zdůrazněno, že nabídku poskytují třetí strany. Uživatel je předem informován na stránce náhledu, která je načtena ze serveru upjers, že po aktivaci přehrávače videa mohou být data o zobrazení reklamních videí přenesena k příslušnému poskytovateli. K takovému přenosu dat dochází až po aktivaci přehrávače videa. Zpracovávají se pouze pseudonymní údaje o použití. Rovněž jsme uzavřeli dohodu se společností adbility media GmbH v souladu s čl. 26 GDPR, podle níž jsme za zpracování vašich údajů odpovědní jak my, tak společnost adibility. V případě jakýchkoli dotazů týkajících se zpracování údajů nás proto můžete kontaktovat nebo nás kontaktovat. Kontaktní údaje najdete na https://www.adbility-media.com/kontakt/

Účel zpracování je zobrazení reklamního materiálu k umožnění naší nabídky free2play.

Právním základem je souhlas uživatele v souladu s evropskými požadavky na ochranu údajů podle čl. 6 odst. 1 písm. GDPR, který můžete udělit aktivací přehrávače videa.

c) One Tech Group
Spolupracujeme také s naším partnerem One Tech Group GmbH, Friedensallee 38, 22765 Hamburk, Německo (dále jen OTG). OTG využívá technologie k řízení a optimalizaci zobrazení reklamních materiálů pro uživatele. Prohlášení společnosti OTG o ochraně údajů naleznete zde: https://onetech.group/privacy-policy/.

Jako ochranné opatření jsou prvky iframe videa jasně označeny jako inzerce nebo reklamy a je zdůrazněno, že nabídku poskytují třetí strany. Uživatel je předem informován na stránce náhledu, která je načtena ze serveru upjers, že po aktivaci přehrávače videa mohou být data o zobrazení reklamních videí přenesena k příslušnému poskytovateli. K takovému přenosu dat dochází až po aktivaci přehrávače videa. Zpracovávají se pouze pseudonymní údaje o použití. Rovněž jsme uzavřeli dohodu s OTG v souladu s čl. 26 GDPR, podle kterého jsme my i OTG odpovědní za zpracování vašich údajů. Pokud máte jakékoli dotazy týkající se zpracování údajů, můžete nás kontaktovat nebo kontaktovat OTG. Kontaktní údaje najdete na adrese https://onetech.group/legal-notice/

Účelem zpracování je použití reklamních materiálů, které nám umožňují poskytovat naše free2play nabídky.

Právním základem je souhlas uživatele v souladu s evropskými požadavky na ochranu údajů podle čl. 6 odst. 1 písm. GDPR, který můžete uložit aktivací přehrávače videa.

22. Criteo

Na našich webových stránkách jsou pro markentingové účely pomocí technologie společnosti Criteo SA, 32 Rue Blanche, 75009 Paris, Francie, shromažďovány a ukládány informace o chování surfování uživatelů webových stránek. Tato data jsou uložena v Cookies v počítači návštěvníka. Criteo SA analyzuje pomocí algoritmu pseudonymizovaně zaznamenané chování surfování a může pak na základě cílových doporučení produktů zobrazovat personalizované reklamní bannery na jiné webové stránky (tzv. Publisher). Tyto údaje nelze v žádném případě použít k tomu, aby Vás osobně identifikovaly jako návštěvníky našich webových stránek. Shromážděné údaje budou použity pouze k vylepšení nabídky. K jakémukoli jinému použití nebo zveřejnění těchto informací třetím stranám nedochází.

Můžete vznést námitky proti zcela anonymní analýze vašeho surfování na našich webových stránkách kliknutím na http://info.criteo.com/privacy/privacy.aspx?infonorm=3&partner=4057&campaignid=16385&confirm=Subscription&cmd=Unsubscription"Criteo Vyškrtnutí. Pokud jste tak již učinili (opt-out Cookies) a chcete znovu vidět personalizované bannery Criteo, klikněte na http://info.criteo.com/privacy/privacy.aspx?infonorm=3&partner=4057&campaignid=16385&confirm=Unsubscription&cmd=Subscription"Criteo Zapsání.

Další informace o použité technologii naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Criteo SA.

Jako ochranná opatření není hodnocení údajů založeno na Vaší osobě, ale pouze na základě statistických údajů. Kromě toho platí vysoké bezpečnostní normy společnosti Criteo. Také jsme se společností Criteo v souladu se čl. 26 GDPR uzavřeli dohodu, podle které jsme my i společnost Criteo zodpovědní za zpracování jejich dat. V případě dalších otázek ohledně zpracování dat se proto můžete obrátit na nás, stejně jako na společnost Criteo. Kontaktní údaje naleznete na adrese https://www.criteo.com/de/legal/

Účelem používání služby Criteo je anonymně analyzovat chování uživatelů na našich webových stránkách a poskytovat inzerci zaměřenou na zájmy.

Právním základem je váš souhlas v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. GDPR, které můžete udělit při návštěvě našich webových stránek v kontextu našeho banneru se soubory cookies.

23. Social Plug-Ins

Na našich webových stránkách používáme následující sociální plug-iny: tlačítko „Like“ od Facebooku, tlačítko „Google +1“ od Google a Twitter „Tweet“.

Poskytovatele plug-inu rozzenáte podle označení na schránce nad jeho počátečním písmenem nebo logem. Nabízíme vám možnost pomocí tlačítko komunikovat přímo s poskytovatelem plug-inu. Pouze pokud kliknete na označené pole a aktivujete ho, poskytovatel plug-inu obdrží informace, že jste na příslušných webových stránkách využili naší online služby. V případě Facebooku je podle poskytovatele v Německu adresa IP anonymizována okamžitě po sběru. Aktivací plug-inu budou vaše osobní údaje předány příslušnému poskytovateli plug-in a tam budou uloženy. Vzhledem k tomu, že poskytovatel plug-in provádí shromažďování dat, zejména prostřednictvím souborů Cookies, doporučujeme Vám, abyste před kliknutím na šedé pole přes nastavení zabezpečení prohlížeče odstranili všechny soubory Cookies.

Nemáme žádnou kontrolu nad shromažďovanými daty a operacemi zpracování dat, ani nevíme o úplném rozsahu shromažďování údajů, účelu zpracování nebo doby uchovávání údajů. Také nemáme k odstranění dat shromážděných poskytovatelem plug-in žádné informace.

Poskytovatel plug-inu ukládá shromážděná data o Vás jako profily využití a používá je pro účely reklamy, průzkumu trhu a pro návrh založený na potřebách svých webových stránek. Takové hodnocení se provádí zejména (také u uživatelů, kteří nejsou přihlášeni), aby zobrazovali reklamu založenou na potřebách a informovali ostatní uživatele sociální sítě o Vašich aktivitách na našich webových stránkách. Máte právo vznést námitky proti vytvoření těchto uživatelských profilů, přičemž je nutné kontaktovat příslušného poskytovatele plug-in, abyste je mohli uplatnit. Moduly plug-in umožňují interakci se sociálními sítěmi a dalšími uživateli, abychom mohli zlepšit naši nabídku a učinit ji pro Vás jakožto pro uživatele zajímavější. Právním základem pro použití plug-inů je čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. f GDPR.

Přenos dat probíhá bez ohledu na to, zda máte účet u poskytovatele plug-in a jste tam přihlášeni. Pokud jste u poskytovatele plug-inu přihlášeni, budou k Vašemu stávajícímu účtu u poskytovatele plug-inu přiřazena u nás shromážděná data. Pokud stisknete aktivační tlačítko a pokud například propojíte stránku, poskytovatel plug-inu také uloží tyto informace do Vašeho uživatelského účtu a sdílí s veřejností Vaše kontakty. Doporučujeme Vám, abyste se pravidelně odhlašovali po použití sociální sítě, ale především před aktivací tlačítka, protože to zabrání tomu, abyste byli přiděleni k Vašemu profilu pomocí poskytovatele plug-inů.

Další informace o účelu a rozsahu sběru dat a jejich zpracování poskytovatelů plug-inů naleznete v prohlášeních o ochraně osobních údajů těchto poskytovatelů uvedených níže. Najdete zde další informace o možnostech práv a nastavení pro ochranu Vašeho soukromí.

Adresy příslušných poskytovatelů plug-in a adresy URL s jejich oznámeními o ochraně osobních údajů:

Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Dublin 2, Irsko

Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, Barrow St, Dublin 4, Irsko

Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, Irsko

Jako ochranná opatření zahrnují vysoké bezpečnostní standardy společnosti Google, Facebook a Twitter a s nimi osuvisejí zásady ochrany osobních údajů těchto platforem (viz výše). Služby se podrobily standardním smluvním doložkám EU a tím legitimovaly možný přenos dat do USA. Nezískáváme žádné osobní údaje pomocí sociálních plug-inů nebo jejich použití. Abychom zabránili přenosu dat poskytovatelům služeb v USA bez vědomí uživatele, používáme tzv. řešení Shariff. Toto řešení zajišťuje, že zpočátku nebudou při návštěvě našich webových stránek předány poskytovatelům jednotlivých sociálních plug-inů žádné osobní údaje. Pouze po kliknutí na jeden ze sociálních plug-inů mohou být data přenášena poskytovateli služeb a tam uložena. Více informací o řešení společnosti Shariff naleznete na internetových stránkách poskytovatele společnosti Heise Medien Gmbh & Co. KG: http://m.heise.de/ct/artikel/Shariff-Social-Media-Buttons-mit-Datenschutz-2467514.html

Účelem přenosu dat je integrace plug-inů, kterými uživatelé mohou sdílet obsah a zájmy s ostatními uživateli.

Právním základem je váš souhlas v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. GDPR, což můžete vysvětlit aktivací sociálního pluginu.

24. Stránky fanoušků

Společnost upjers provozuje stránky fanoušků na různých sociálních médiích, aby poskytovala informace o své nabídce a komunikovala se svými zákazníky. Stránky fanoušků jsou udržovány na následujících platformách:

a) Facebook, služba poskytovaná společností Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irsko; Prohlášení o ochraně údajů: https://www.facebook.com/about/privacy/

b) Instagram, služba poskytovaná společností Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irsko; Prohlášení o ochraně údajů: https://help.instagram.com/519522125107875

c) Youtube, služba poskytovaná společností Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Irsko; Prohlášení o ochraně údajů: https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de

d) Twitter, služba poskytovaná společností Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, Irsko; Prohlášení o ochraně údajů: https://twitter.com/de/privacy

e) Pinterest, služba poskytovaná společností Pinterest Europe Ltd., Palmerston House, 2. patro, Fenian Street
Dublin 2, Irsko; Prohlášení o ochraně údajů: https://policy.pinterest.com/de/privacy-policy

f) Discord, služba společnosti Discord Inc., 444 De Haro Street Suite 200 San Francisco, CA 94107, USA; Zásady ochrany osobních údajů: https://discord.com/new/privacy

Platforma může shromažďovat osobní údaje i údaje o webových stránkách / používání prostřednictvím fanouškovských stránek. V případě potřeby poskytuje platforma provozovatelům statistické údaje o návštěvnících fanouškovských stránek v anonymizované podobě.
Podle judikatury jsou platforma a provozovatel fanouškovských stránek společně odpovědní za zpracování údajů v rámci fanouškovské stránky na platformě Facebook. Tento vztah je upraven ve zvláštní dohodě (www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum).

Účelem zpracování údajů platformami je průzkum trhu a reklamní účely. Například profily použití lze vytvořit z chování uživatele a výsledných zájmů uživatele. Profily použití lze použít například k umístění reklam uvnitř a vně platforem, které mohou odpovídat zájmům uživatelů. Pro tyto účely např. Facebook pravidelně ukládá cookies na počítačích uživatelů, do kterých se ukládá chování při používání a zájmy uživatelů.
Platformy nepředávají žádné osobní údaje provozovatelům fanouškovských stránek. Pokud platforma zpřístupňuje anonymizované statistiky upjers, používáme je pouze k tomu, aby byly naše stránky fanoušků vstřícnější k zákazníkům.

Právním základem pro zpracování údajů v rámci fanouškovských stránek je v zásadě váš souhlas v souladu s. čl. 6 odst. 1 písm. A. GDPR, který udělujete příslušné platformě při registraci. Souhlas lze z platformy odvolat, např. pro Facebook prostřednictvím https://www.facebook.com/settings?tab=ads a http://www.youronlinechoices.com. Alternativně lze užívání těchto stránek ukončit.

Vaše práva, zejména žádosti o informace, lze nejúčinněji uplatnit vůči příslušné platformě. Za tímto účelem poskytuje Facebook informační portál, jehož prostřednictvím lze prohlížet a stahovat data shromážděná Facebookem: https://www.facebook.com/help/1701730696756992?helpref=hc_global_nav. Pouze platforma má přístup k datům uživatelů a může přijímat vhodná opatření a poskytovat informace přímo. Pokud stále potřebujete pomoc, neváhejte nás kontaktovat.

25. Uplatnění, výkon a obrana právních nároků

Někdy může být nezbytné, abychom zpracovávali osobní údaje a případně - v souladu s místními zákony a předpisy - citlivé osobní údaje v souvislosti s výkonem nebo obranou zákonných práv. Článek 9(2)(f) GDPR to umožňuje, pokud je zpracování "nezbytné pro uplatnění, výkon a obranu právních nároků nebo pokud soudy jednají v rámci své soudní činnosti“.

To může nastat, pokud jsme např. povinni poskytnout právní poradenství v souvislosti s právním postupem nebo pokud zákon vyžaduje, aby v průběhu soudního řízení byly uchovávány nebo zveřejněny určité informace.

26. Osobní údaje dětí

upjers si uvědomuje význam bezpečnosti dětí a soukromí na internetu. Z tohoto důvodu a kvůli dodržení určitých zákonů nechceme úmyslně shromažďovat osobní, individuální identifikační údaje od dětí mladších 16 let, ani nabízet obsah dětem do 16 let.

27. Změny zásad ochrany osobních údajů

upjers si vyhrazuje právo kdykoliv změnit tyto zásady ochrany osobních údajů, ale upjers bude vždy dodržovat platné zákony o ochraně osobních údajů. upjers doporučuje informovat se o aktuálních zásadách ochrany osobních údajů při každé návštěvě webové stránky a her.

Stav zásad ochrany osobních údajů: Srpen 2020